LOG MASUK

Email
Kata laluan
   
 

PANDUAN PEMBAYARAN
KLIK SINI :Panduan melakukan pembayaran di sistem Perolehan Kerajaan Negeri Pulau Pinang

WAKTU OPERASI KAUNTER

HARIWAKTU OPERASI
Isnin - Khamis8.30 pagi hingga 1.00 petang
2.00 petang hingga 5.00 petang
Jumaat8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari
2.45 petang hingga 5.00 petang
Sabtu, Ahad & Cuti UmumTutup


 

PEROLEHAN SEBUT HARGA

Kembali
Perolehan
Agensi Pelaksana
PDT Daerah S.Perai Selatan
Nombor Rujukan
PDTSPS/SH/BPD/1/2020
Klasifikasi Perolehan
BEKALAN
Jenis Perolehan
Sebut Harga
Tajuk
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER BAGI KEGUNAAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEBERANG PERAI SELATAN TAHUN 2020
Tarikh Iklan
17 - Jan - 2020
Tarikh Jual
20 - Jan - 2020
Tarikh Tutup
28 - Jan - 2020
Masa Tutup
12:00 pm
Tempat hantar
BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH
PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI SELATAN
14200 SUNGAI JAWI
PULAU PINANG
Perolehan dibuka untuk
Semua
Harga Dokumen
RM 10.00
Syarat-syarat
Tertakluk kepada apa-apa syarat khas yang ditetapkan di tempat lain dalam pelawaan ini, syarat-syarat am yang berikut hendaklah dipakai, melainkan setakat mana syarat-syarat am itu ditolak atau diubah dengan khususnya oleh penyebut harga.

1. KEADAAN BARANG

Semua barang yang dibekalkan hendaklah tulen, baru dan belum digunakan.

2. HARGA

Harga yang ditawarkan hendaklah harga bersih termasuk semua diskaun dan kos tambahan yang berkaitan.


3. PERSETUJUAN

i) Kerajaan tidak terikat untuk setuju terima sebut harga yang terendah atau mana-mana sebut harga: dan

ii) Setiap butiran akan ditimbangkan sebagai satu sebut harga yang berasingan.

4. PEMERIKSAAN

i) Kerajaan sentiasa berhak melantik seseorang pegawai untuk memeriksa dan menguji bekalan itu semasa tempoh pembuatan atau pada bila-bila masa lain sebelum penyerahan bekalan tersebut: dan

ii) Penyebut harga hendaklah memberi kemudahan pemeriksaan atau pengujian apabila dikehendaki.

5. PERAKUAN MENYATAKAN SPESIFIKASI TELAH DIPATUHI

Penyebut harga dikehendaki memperakui bahawa bekalan/perkhidmatan yang dibekalkan oleh mereka adalah mengikut spesifikasi atau piawai (jika ada) yang dinyatakan di dalam pelawaan ini.

6. PENOLAKAN

i) Barang yang rendah mutunya, tidak tulen atau yang berlainan daripada bekalan yang telah dipersetujui sebut harganya boleh ditolak.

ii) Apabila diminta, penyebut harga hendaklah menyebabkan barang yang ditolak itu dipindahkan atas tanggungan dan perbelanjaannya sendiri, dan ia hendaklah membayar balik kepada Kerajaan segala perbelanjaan yang telah dilakukan mengenai bekalan yang ditolak itu: dan

iii) Fasal-kecil (i) dan (ii) di atas ini tidaklah memudaratkan apa-apa hak Kerajaan untuk mendapatkan ganti rugi kerana kegagalan memenuhi obligasi kontrak.

7. PENGIKLANAN

Tiada apa-apa iklan mengenai persetujuan terhadap mana-mana sebut harga boleh disiarkan dalam mana-mana akhbar, majalah, atau lain-lain saluran iklan tanpa kelulusan Ketua Setiausaha Perbendaharaan atau Pegawai Kewangan Negeri terlebih dahulu.8. TAFSIRAN

Sebut harga ini dan apa-apa kontrak yang timbul daripadanya hendaklah diertikan mengikut dan dikawal oleh undang-undang Malaysia, dan penyebut harga bersetuju tertakluk hanya kepada bidang kuasa Mahkamah Malaysia sahaja dalam apa-apa pertikaian atau perselisihan jua pun yang mungkin timbul mengenai sebut harga ini atau apa-apa kontrak yang timbul daripadanya.

9. INSURANS

Tiada apa-apa insurans atas barang dalam perjalanan daripada negeri pembekal atau dalam Malaysia dikehendaki dimasukkan ke dalam sebut harga.

 
Kod Kementerian Kewangan Malaysia
Kod
Keterangan
Syarat
020601 PERABOT, PERALATAN PEJABAT, HIASAN DALAMAN DAN DOMESTIK-BEKALAN PEJABAT DAN ALATULIS(ALATULIS (TIDAK TERMASUK BORANG DAN SEMUA JENIS KERTAS))
 
 
 
Dokumen Meja
Dokumen Meja 1 Dokumen Meja 1
Dokumen Meja 2 Dokumen Meja 2
 
 

© 2020 sysP : Kerajaan Negeri Pulau Pinang | Design by Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang

Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.

Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.